Vinfinity

Vinfinity en unik hållbarhetsfond

8 000 år av vinodling borde bara vara början. Det är dags att agera och vi som utgör Vingruppen vill vara en förebild för hållbar tillväxt inom vinindustrin. Vi tror att partnerskap är det bästa ledarskapet. Därför har vi skapat Vinfinity! En helt unik hållbarhetsfond då vi är först i branschen med detta.

Vinfinity är en hållbarhetsfond som grundades 2021 av Vingruppen i Norden. Fonden kom till för att stödja våra vinpartners i att skapa en hållbar värdekedja för vin. Vinfinity är en del av Vingruppen I Nordens långsiktiga hållbarhetsstrategi Från druva till glas.

Fonden kommer årligen att investera i flera hållbarhetsprojekt som bidrar till att uppnå de globala målen och Vingruppen i Nordens hållbarhetsmål: Hållbar odling, Hållbar konsumtion och Hållbart klimat. Investeringarna omfattar projekt för hållbar infrastruktur och odlingsprojekt som bidrar till en cirkulär, resurseffektiv och fossilfri värdekedja. Varje år sätts pengar in i fonden och flertalet projekt kommer att identifieras och investera i.

När fonden är tom har vi lyckats!

Vilka projekt prioriteras?

• Bidrar till de globala målen och Vingruppen i Nordens hållbarhetsmål.
• Levererar en långsiktig avkastning för alla intressenter som är involverade i projektet.
• Vinproducent- och leverantörsledda initiativ för implementering av hållbar teknik och kunskap.
• Förbättrade arbetsvillkor och positiv samhällsutveckling.
• Resurseffektivitet och användning av förnybara material i produktionen.
• Biodiversitetsprojekt inom ett landskap / vinodlingsområde.
• Säkerställt skydd av vattenresurser i lokalsamhället.
• Utfasning och minskning av giftiga kemikalier i odling och produktion.
• Alla andra projekt som hjälper våra leverantörer och producenter att uppnå de globala målen och Vingruppens hållbarhetsmål.

Välkommen att kontakta vår hållbarhetsansvarige Kim Forsberg vid frågor!