Hållbarhet

Hållbarhet

The Wineagency arbetar mycket målmedvetet med hållbarhetsfrågor och har tecknat avtal med alla sina producenter om att leva upp till kraven i den plattform för CSR (Corporate Social Responsibility) som Systembolaget skapat tillsammans med alkoholmonopolen i de nordiska grannländerna. Vi diskuterar ständigt med våra leverantörer frågor som ryms inom begreppet långsiktig hållbarhet, som miljö, ekonomi och socialt ansvar. Allt för att du som vinkonsument ska kunna göra medvetna och kloka val.

Arbetet kring långsiktig hållbarhet blir aldrig färdigt. Det är en ständigt pågående och levande process där vi i dialog med alla våra producenter uppmuntrar till förbättringar i stort och smått. med fokus på miljö, ekonomi och sociala frågor. Det innefattar allt från vingårdsarbetet till återvinning av flaskan när den är urdrucken. Det handlar om hur druvorna odlas, vad människorna på gården har för arbets- och levnadsförhållanden, hur transporten från vingården till oss i Sverige ser ut, vilken typ av förpackning vinet levereras i eller hur vi kan ge konsumenten bättre information.

Alla steg räknas; att börja rena och återvinna det vatten som används i vineriet, att källsortera kontorsmaterial, att konvertera hela vinproduktionen till EKO eller att byta till lättviktsflaskor för att minska utsläppen vid transporterna. Vi vill vara aktiva i den ständiga jakten på förbättringar!

 

Ekologiskt sortiment

Vi har ett flertal ekologiska produkter i vårt sortiment, som ständigt utvecklas. Flera av våra producenter arbetar enligt ekologiska eller biodynamiska principer, men alla är inte certifierade. Alla våra producenter bidrar däremot på olika sätt till hållbar vinproduktion, och i vårt samarbete lägger vi allt större vikt vid hållbarhetsfrågor.

Basen i vårt arbete med hållbarhet är det samnordiska dokument som Systembolaget utformat och som omfattar leverantörernas ansvar inom CSR (Corporate Social Responsibility).

Systembolaget är dessutom medlem i den internationella organisationen BSCI (Business Social Compliance Initiative) och deras uppförandekod finns inskriven i inköpsavtalet sedan 2012. Koden baseras på internationella konventioner och avtal om mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, och är ett åtagande att bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. De av våra leverantörer som har viner listade i Systembolagets fasta sortiment finns registrerade i databasen. Vi och våra leverantörer arbetar aktivt för att uppförandekoden ska efterföljas och i april 2014 gjorde vi en uppföljning av vårt gemensamma arbete. Där har leverantörerna fått redovisa hur deras hållbarhetsarbete ser ut nu, samt vad de gjort för att driva på utvecklingen och uppnå förbättringar. Även Systembolaget följer upp uppförandekoden genom revisioner hos producenterna.

Vi är alltid beredda på att ta emot, och svara på frågor, och arbetar löpande med att uppdatera informationen på vår hemsida kring det arbete vi och våra samarbetspartners gör. Har du frågor om vårt sortiment och hållbarhet?

 

Kontakta oss gärna!