Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhetsarbete hela vägen från druva till glas

Vi kallar vår hållbarhetsstrategi "From grape to glass" för att på ett enkelt sätt förklara att The Wineagency och våra producenter har ansvar för hela kedjan; från hur druvan odlas, hur mycket vatten som går åt, hur den skördas, hur arbetsförhållandena är på vingården, hur den färdiga produkten paketeras, exporteras och återvinns – efter att du har njutit av vinet.

Här är våra fyra fokusområden som möter FN:s hållbarhetsmål:

1 Hållbar produktion och odling
2 Hållbar konsumtion
3 Hållbart klimat
4 Hållbar arbetsplats

Klicka på bilden så kommer du direkt till rapporten!

Partnerskap är det bästa ledarskapet

Därför har vi inom Vingruppen gått samman och startat Vinfinity – Sustainable Action Fund – vars uppgift är att hjälpa våra producenter att bli hållbara snabbare. Vi tror stenhårt på att partnerskap är det smartaste ledarskapet för att påskynda den förändring som behövs. Därför är vi med i Dryckesbranschens Klimatinitiativ.

Det innebär att vi tillsammans med våra branschkollegor driver olika initiativ i linje med svenska regeringens klimatmål och Agenda 2030 med målet att hela dryckesbranschen ska minska sin totala klimatpåverkan.

Då kanske du undrar hur det går för oss så här långt? Vi har en lång väg kvar att vandra men vi är mycket stolta över vad vi har åstadkommit på förhållandevis kort tid.

Handling säger mer än tusen ord

• Genom att flytta en stor del av våra transporter från lastbilar till tåg minskade vi vårt koldioxidavtryck från transporter med 17% mellan 2018-2020
• 75% av den sålda volymen under 2020 var klimatvänligt förpackad.
• 47% av den sålda volymen under 2020 var certifierad
• Vi är aktiva medlemmar i Dryckesbranschens Klimatinitiativ
• Vi har sett till att våra producenter har undertecknat amfori BSCI uppförandekod för att säkra goda arbetsförhållanden i leverantörskedjan.
• Vårt kontor drivs av 100% förnybar energi
• Företaget styrs till 58% av kvinnor på de ledande positionerna

Vill du hjälpa oss i vår omställning att bli mer hållbara?

Välj en ekologisk, biodynamisk eller rättvisemärkt produkt. Fråga hur hållbart vinet du dricker är och välj ett vin i lättviktsglas eller PET. Vi vet att det kan kännas märkligt, men om inte vi är beredda att ändra våra vanor. Hur ska vi då kunna kräva att någon annan gör det.

Vi vet att hopp utlöses av handling. Och handling utlöses av hopp. Tillsammans kan vi göra skillnad på riktigt.

Vill du veta mer?

Kontakta vår hållbarhetsansvariga Catarina Weckman - hon är både kunnig och trevlig.

  • hållbarhet